MOTSTÅNDETS SOCIOLOGI: Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel

I denna banbrytande bok erbjuder Stellan Vinthagen en systematiskt teori om ickevåldslig aktivism. Vinthagen hanterar avgörande teoretiska frågor som rör ickevåldsaktioner på ett innovativt och genomträngande sätt. Han visar på en repertoar av ickevåld som kombinerar motstånd och uppbyggande av politiska alternativ. Resonemangen illustreras med hjälp av en omfattande genomgång av historiska och samtida sociala rörelser från olika delar av världen – från med- borgarrättsrörelsen i USA till antiapartheid demonstranter i Sydafrika, liksom den brasilianska lantarbetarrörelsen MST. Detta är en bok för alla som intresserar sig för hur fred och rättvisa med fredliga och frihetliga medel är möjligt, även i våldsamma, repressiva och konfliktfyllda sammanhang.

Category:

Description

Ny bok av Stellan Vinthagen från Irene Publishing

I denna banbrytande bok erbjuder Stellan Vinthagen en systematiskt teori om ickevåldslig aktivism. Vinthagen hanterar avgörande teoretiska frågor som rör ickevåldsaktioner på ett innovativt och genomträngande sätt. Han visar på en repertoar av ickevåld som kombinerar motstånd och uppbyggande av politiska alternativ. Resonemangen illustreras med hjälp av en omfattande genomgång av historiska och samtida sociala rörelser från olika delar av världen – från med- borgarrättsrörelsen i USA till antiapartheid demonstranter i Sydafrika, liksom den brasilianska lantarbetarrörelsen MST. Detta är en bok för alla som intresserar sig för hur fred och rättvisa med fredliga och frihetliga medel är möjligt, även i våldsamma, repressiva och konfliktfyllda sammanhang.

Denna fantastiska studie kommer att bli den centrala boken för denna generationen.

Johan Galtung, professor of peace studies, dr hc mult

Jag förslår att du sätter denna bok överst på din lista över böcker som skall läsas. Den kommer att bli en klassiker. Att känna till Vinhagens fyra dimensioner av ickevåld blir like viktigt som känna till Gene Sharps kategorier av ickevåldsaktioner.

Brian Martin, Wollongong University

En viktig bok för varje forskare, aktivist och människorättsförsvarare som intresserar sig för motståndets sociologi och ickevåldets möjligheter och begränsningar som aktiv handlingsmetod för människans frigörelse.

Mattias Gardell, professor vid Uppsala Universitet

I en tid då väpnade konflikterna är flera än någonsin förklarar Stellan Vinthagen varför den fredliga befrielsekampen är att föredra, varför den haft sensationella framgångar, men också varför den kan avfärdas som blåögd i samhällen som våra, där normal maktutövning vilar på våld eller hot om våld. Vinthagen visar att ickevåldet ska förstås som ingenting mindre än en motståndets sociologi.

Stefan Jonsson, professor vid Linköping Universitet

Köp boken via Adlibris

Additional information

Author

Language

Publication Year

Format