Motstånd

Category:

Description

Motstånd är ett socialt fenomen som innebär att makt undermineras. Motstånd framträder i många olika former i våra samhällen, i vardagen såväl som i världspolitiken, i dramatiska revolutionära samhällsförändringar, såväl som i former som uppfinningsrikt maskerar motståndet som “lathet” eller “dumhet”. En del motstånd är våldsamt och växer ur ideologiska
sammanslutningar, exempelvis självmordsbombare eller gerillakamp. Annat är fredligt, rent av humoristiskt, eller som uttryck för ett kreativt bändande av stela regler eller begränsande design, något individer kan göra utan att tillhöra någon som helst organisation. Ibland skapar motståndet konstruktiva alternativ, nya sätt att leva, öppningar för ett mer rättvist samhälle. Samtidigt är motstånd aldrig automatiskt ”bra” eller ”effektivt” utan är flera saker samtidigt och beror av sin kontext, sin relation till makt.

Motstånd – en introduktion erbjuder en svensk introduktion till detta växande forskningsområde för studenter, forskare och alla som är intresserade av samhällskonflikter. Boken tar upp olika teoretiska perspektiv som illustreras med exempel från skilda kontinenter och kontexter.

I boken medverkar några av Sveriges främsta forskare som skriver inom sina expertområden. Redaktörerna för boken är grundare av det internationella forskarnätverket “Resistance Studies”.

 

Additional information

Weight 0.25 kg
Dimensions 25 × 20 × 20 cm
Author

,

Language

Publication Year

Format