Universell utforming

universell utforming

Universell utforming handler om å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle på like vilkår. Når bygg, uteområder, tjenester, transportsystem osv. er universelt utformet kan alle komme inn gjennom hovedinngangen eller benytte turstien, bussen og hjemmesiden på en likeverdig måte. Universell utforming tar hensyn til at mennesker er født med ulike forutsetninger og at de fleste på et tidspunkt i livet opplever begrensninger i sin funksjonsevne på grunn av eksempelvis sykdom eller skade. Når man har med perspektivet om universell utforming fra starten av en plan- eller byggeprosess behøver det ikke koste ekstra, men det kan bli dyrt hvis nye bygg eller tjenester ikke oppfyller lovens krav.

Majken Jul Sørensen jobbet i seks år med universell utforming i Østfold fylkeskommune og tilbyr nå kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og organisasjoner som vil jobbe med universell utforming konsulenthjelp. Kontakt majken.sorensen[at]gmail.com for et tilbud.

 

Search in Bookshop