Bli ditt sanne selv : en håndbok for veien fra traume til autonomi og et sunnare jeg

Category:

Description

Identitets-orientert Psykotraume Teori og terapeutisk praksis (IoPT) er utviklet av Franz Ruppert, psykoterapeut og professor i psykologi ved Universitetet for anvendt vitenskap i München. Dette er en omfattende teori om psykiske og emosjonelle traumer, koblet sammen med en effektiv behandlingsmetode. Denne bokas formål er å gi en kortfattet og leservennlig introduksjon til disse ideene, og på den måten å bringe dette livsviktige temaet videre mot større oppmerksomhet.Selv om denne håndboken er ganske liten, så er den et resultat av et historisk svært omfattende og langsiktig psykologisk utviklingsarbeid i vår vestlige kulturkrets. Den har et stort, frigjørende potensial. Vi lever i en tid hvor vi mer enn noen gang trenger denne kunnskapen om vår menneskelighet, både vår sårbarhet og vår evne til selv å skape oss et godt liv. Den nye, helhetlige traumepsykologien som denne boken formidler kan både hjelpe oss å forstå oss selv bedre, og gi oss konkrete holdepunkter for å arbeide med traumene våre og gjøre livet bedre for oss selv.

Additional information

Author

Language

Format

Publication Year