Med ikkevold for en bedre verden

Category:

Description

De sosiale bevegelser som har fokusert på fred, kvinners situasjon, arbeidernes vilkår, miljøet, rasisme og andre problemer i vårt samfunn har i alle tider kjempet med ikkevoldsmetoder for å bygge et bedre samfunn. Kampen for et holdbart, rettferdig og godt samfunn har vunnet mange seiere, men det gjenstår mye. Denne boken beskriver flere av de kampanjer og metoder som har bidratt til framganger. Boken gir også leseren analyseverktøy til å forstå konflikter og presenterer ulike aksjonsformer som aktivister fra hele verden har brukt. En viktig kamp står i dag om å redde jordkloden så den blir levelig også for kommende generasjoner. Global oppvarming og atomkrig er to av flere eksistensielle trusler. Profitten til bedrifter som er en del av problemene veier tydeligvis tyngre enn hensynet til en beboelig klode. Mitt håp er at denne boken kan bidra til at flere vil engasjere seg i å hantere konflikter på en klok, fredelig og konstruktiv måte.

Additional information

Author

Language

Format

Publication Year