Om Irene

Irene arbetar för fred genom fredliga medel genom utbildning, undervisning, forskning, nätverkande, bokpublicering och vår Författarbostad. Vi tror att människor kan skapa en bättre värld utan våld, men att detta kräver kunskap, färdigheter och analys

Våra publikationer täcker områden som ickevåldshandling, fred, motstånd, social förändring och relaterade frågor. Vi organiserar också vårt Författarbostad som en tjänst till alla som skriver om ämnen relaterade till ickevåldsmotstånd, fred, konflikthantering, civil olydnad, politisk aktivism etc. Du behöver inte publicera ditt skrivande via oss för att besöka. Du behöver inte publicera dina texter via oss för att få besöka oss.

Vi utvecklar utbildningar för gräsrotsorganisationer eftersom förberedelse för motstånd mot förtryck och orättvisor med ickevåldsmetoder är avgörande för att förändra världen. Dessutom undervisar vi på utbildningsinstitutioner – från gymnasieskolor till universitet – om hur man förstår ickevåldsrevolutioner, konflikthantering, media, fred, krig och många andra ämnen. Vi erbjuder allt från korta offentliga tal och en-dagsutbildningar till längre kurser.

Som en del av vår forskning samlar Irene information och utvecklar teori om ickevåldsmotstånd och social förändring ensamt eller tillsammans med andra aktivister och akademiker. Vi är aktiva i ett antal nätverk och deltar i den offentliga debatten.

2015-10-04 13.11.39Irene drivs av Jørgen Johansen och Majken Jul Sørensen, båda akademiker och ickevåldsaktivister. Vi utgår från Skandinavien i en liten by som heter Nössemark, några timmars restid från både Göteborg och Oslo. Det mesta av vårt arbete görs i Europa, men vi reser över hela världen. Vi skriver och talar på svenska, norska, danska och engelska.

Vi arbetar för många olika typer av organisationer, såsom icke-statliga organisationer, kommuner, skolor och universitet.