Majken är hederspostdoktorand vid University of Wollongong i Australien. Hon disputerade 2015 med avhandlingen ”Humorous Political Stunts: Nonviolent Public Challenges to Power”. I detta forskningsprojekt undersökte Majken humor som en metod i ickevåldshandling, men använde också humor praktiskt tillsammans med det svenska antimilitäristiska nätverket Ofog. För närvarande forskar Majken om två olika ämnen: Ett projekt undersöker hur konflikter kan eskaleras med ickevåldsmetoder för att lyfta fram annars bortglömda frågor om orättvisa eller förtryck på dagordningen, det andra handlar om hur civilsamhällets aktörer kan använda ickevåldshandling mot våldsamma icke-statliga aktörer som terrorister, företag och maffian.

Majken arbetade i sex år för det norska länsrådet i Østfold med universell utformning och erbjuder konsultationer till kommuner, företag och organisationer om hur man gör samhället mer inkluderande.

Majken har en masterexamen i fred och försoningsstudier från Coventry University, Storbritannien och en kandidatexamen i sociologi från Universitetet i Tromsø, Norge. Hon är författare till en bok på danska om ickevåld och alternativ till krig: ”På barrikaderne for fred – inspirerende historier om ikkevold” och häftet ”Responses to Nonviolent Campaigns”. Hon har också publicerat artiklar om hur man använder humor som en strategi för ickevåldsmotstånd, sociala rörelser, ickevåldsrevolutioner och fredliga samhällen. Tillsammans med Ellen Elster redigerade Majken boken Women Conscientious Objectors – An Anthology (London: War Resisters’ International, 2010) och bidrog även med ett kapitel. Majken har varit engagerad i War Resisters’ International i flera år och har suttit både i rådet och i verkställande kommittén.