Jørgen är en frilansande akademiker, författare och utbildare. Med mer än 40 års erfarenhet inom olika sociala rörelser kombinerar han toppmoderna teorier med en enorm mängd praktiskt arbete i cirka 100 länder. Jørgen har skrivit och redigerat sex böcker och publicerat hundratals artiklar och kapitel om ickevåld, demokrati, konflikter, civil olydnad, miljöfrågor, terrorism, globalisering och andra ämnen. Som ordförande för War Resisters’ International från 1991 till 1998 är han en regelbunden föreläsare vid universitet i många länder och håller workshops och utbildningar på alla kontinenter. Han är redaktör för den peer-review-tidskriften Resistance Studies Magazine och är knuten till flera institutioner i Europa och USA.