Flykten till Sverige 1940-1945

kr299.00

Category
Lars Hanssons bok Flykten till Sverige skildrar med ett unikt material en bristfälligt belyst aspekt av Sverige under andra världskriget: flyktingproblematiken vid gränsen till Norge. Vi får ta del av ett stort antal mycket dramatiska skildringar av situationen vid gränsen under krigsåren. Vi möter såväl de som flydde från Nazistyret i Norge, som de som tog emot flyktingarna på den svenska sidan. På båda sidor av gränsen fanns personer som tog stora risker och visade stort civilkurage. Men det fanns även de som uppvisade motsatsen, som t.ex. den nazianstuckne landsfiskal som skickade tillbaks personer som ingick i norska motståndsrörelsen. Vissa av dem greps vid återkomsten till Norge, vilket innebar förhör och tortyr hos Gestapo och i några fall även arkebusering. Hansson har med sin läsvärda bok fyllt en lucka i svensk historieforskning med fokus på Bohuslän, Dalsland och Värmland.
Boken kan beställas genom att betala 300,- (inkl porto).
För leverans i Sverige: bankgiro 204-0459 eller Swisha till 0761481011
För leverans till Norge: kontonummer 1105.12.16794 eller Vipps: 917 44 367
Kom ihåg att ange ditt namn och din adress när du betalar!
“Lars Hanssons bok Flykten till Sverige skildrar med ett unikt material en bristfälligt belyst aspektvav Sverige under andra världskriget: flyktingproblematiken vid gränsen till Norge. Vi får ta del av ett stort antal mycket dramatiska skildringar av situationen vid gränsen under krigsåren. Vi möter såväl de som flydde från Nazistyret i Norge, som de som tog emot flyktingarna på den svenska sidan. På båda sidor av gränsen fanns personer som tog stora risker och visade stort civilkurage. Men det fanns även de som uppvisade motsatsen, som t.ex. den nazianstuckne landsfiskal som skickade tillbaks personer som ingick i norska motståndsrörelsen. Vissa av dem greps vid återkomsten till Norge, vilket innebar förhör och tortyr hos Gestapo och i några fall även arkebusering. Hansson har med sin läsvärda bok fyllt en lucka i svensk historieforskning.”
Janne Flyghed, professor i Kriminologi

 

“Genom Lars Hanssons bok Flykten till Sverige blir det uppenbart hur lätt den enskilda människan på flykt väger i jämförelse med storpolitiska positioneringar. Samtidigt visar Hansson också hur människor kunde räddas genom enskilda människors och organisationers modiga beslut i komplexa situationer. Vi får i några fall berättelser om hur mottagandet framgångsrikt organiserades av civilsamhället och vilken betydelse det fick för flyktingarnas fortsatta liv. Boken blir på detta sätt en inspirationskälla för den kamp som ständigt måste föras för individens rätt och för en human flykting och integrationspolitik.”
Henrik Frykberg, Stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Göteborgs stift, Svenska Kyrkan
Language

Publication Year

Author

Format

Related Products