Kampen om Sauøya

Kampen om Sauøya er en bok som dokumenterer hvordan en liten gruppe direkte berørte tok kampen opp mot industriens planer om å ødelegge en fantastisk naturperle i Halden sentrum. Tilhengerne av å sprenge øya var en mangfoldig gruppe av politikere, advokater, industriledere, småbedrifter, redaktører, fagforeningsfolk og journalister. Noen ville ha en industritomt til ny papirfabrikk, andre ville selg pukk og sprengningssten, men de fleste argumenterte for at det var viktig å bevare arbeidsplasser. De som var imot planene mente på sin side at støv- og støyplagene var urimelig store og at Sauøya var for verdifull til å ødelegges. Konflikter av denne art har en lang historie i Halden.

Category:

Description

Kampen om Sauøya er en bok som dokumenterer hvordan en liten gruppe direkte berørte tok kampen opp mot industriens planer om å ødelegge en fantastisk naturperle i Halden sentrum. Tilhengerne av å sprenge øya var en mangfoldig gruppe av politikere, advokater, industriledere, småbedrifter, redaktører, fagforeningsfolk og journalister. Noen ville ha en industritomt til ny papirfabrikk, andre ville selg pukk og sprengningssten, men de fleste argumenterte for at det var viktig å bevare arbeidsplasser. De som var imot planene mente på sin side at støv- og støyplagene var urimelig store og at Sauøya var for verdifull til å ødelegges. Konflikter av denne art har en lang historie i Halden.

Den eldste kjente dokumenterte ”miljøvernsaken” i Halden er et brev fra 1620-årene, der bøndene klaget over at sagflisen fra sagbrukene i Tista gikk ut over laksefisket. Magister Johannes Schrøder utga en Kort Historisk Beskrivelse over Frederichs-Hald paa Riim i 1727, og berømmer Iddefjorden for dens laks og sild. Fra en reise i 1781 skriver presten J. N. Wilse om laks og ørret i Friderichshald (Halden) at ”de ere aftagne vil man give Savfliserne Skyld for, hvilke fæste sig i Fiskens Gieller.”

Det tok rundt 200 år fra de første protester til utslippene av sagflis og cellulose ble stoppet og det tok omtrent 30 år for å få stopp på sprengningen av Sauøya. Begge disse miljø- og
naturødeleggelsene gjorde uopprettelige skader før de ble stoppet.

Boka dokumenterer det som er igjen av naturverdier og den graver i historien. Sauøya har en mye rikere natur og mer spennende kulturhistorie enn hva som ewer allment kjent.

Håpet er er at dagens og framtidens politikere og industriledere vil lese denne boken og lære av disse historiene. Å ofre store naturverdier på industrivekstens alter er ikke en holdbar politikk.

Og for de som i de neste årtier kommer til å engasjere seg i kampen for en klok natur- og miljø-politikk formidler boken kan verdifulle erfaringer. Kommende generasjoner skal ikke behøve å begynne med helt blanke ark for å bygge en effektiv og sterk kampanje.

Det var mye som kunne vært gjort annerledes, bedre og raskere i kampen for å redde Sauøya, men noe ble reddet. Enda en gang viste det seg at David kan vinne mot Goliat.

Additional information

Language

Publication Year

Author

, ,

Format

Genre